INTR-UN MEDIU ECONOMIC SPECIAL,

Incă în tranzitie, afacerea dumneavoastră evoluează într-o piată cu caracteristici extrem de diverse, de multe ori ciudate, particulare si dificil de prevăzut. Puteti observa zi de zi cum scimbările din jurul dumneavoastră sunt rapide si din ce în ce mai complexe. Cadrul economic de piată este încă în constructie si este în mod cert influentat si de deciziile dumneavoastră. De aceea sunteti permanent preocupat de faptul că organizatia, institutia sau societatea pe care o conduceti poate fi afectată de :
 lipsa de informatie reală si de evaluare obiectivă
 lipsa de pregătire profesională în domenii de activitate adiacente obiectului de activitate al afacerii dumneavoastra  
  necunoasterea cardului economic si legislativ specific acestor activităti
 lipsa de experientă contractele dezavantajoase
 lipsa de discretie a angajatilor , coroborată cu neglijenta, înselăciunea si frauda

AVETI NEVOIE DE O ECHIPA DE INCREDERE,


Care sã preia pentru dumneavoastrã si în numele dumneavoastrã, o activitate care vã este strict necesarã si pentu care nu ati fost pregãtit în mod special si cãreia nu-i puteti asigura un înalt grad de profesionalism prin angajatii dumneavoastrã. Veti gãsi astfel rãspunsul la o serie de întrebãri care vã frãmântã:
 • cum sã vã protejati afacerea si bunurile detinute?
 • cum sã vã orientati în hãtisul legislativ?
 • cum sã identificati mai bine oportunitãtile si potentialul uneitranzactii necesare
protejãrii bunurilor dumneavoastrã?
 • cum sã evaluati corect riscurile la care este expusã afacerea dumneavoastrã si cum sã apreciati costurile corecte necesare inlãturãrii acestora?
 • cum sã diminuati cheltuiele necesare acoperirii riscurilor la care este expusã afacerea?
 • cum sã recuperati eventualele daune suferite ca urmare a unor evenimente neprevãzute?

Aveti nevoie de o analizã independentã, ruptã de interesele minore ale angajatilor dumneavoastrã, profesionistã si corectã pentru a identifica riscurile si pentru a gãsi solutiile cele mai bune.
Sibiu 550370, Str. Octavian Goga nr. 6, Tel: 0269 434606 Fax: 0269 241606, E-mail: office@hbar.ro